เชิญชวนนักศึกษา ออ. สมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 8

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

เรื่อง เชิญชวนนักศึกษา ออ. สมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 8

 

ตามรายละเอียดในลิงค์ข้างล่างนี้

https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25561029__380cb8ff-b2b3-45d5-ae1a-9cf4579037e8_.pdf

About fs_admin

fs_admin