อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ เข้าร่วมจัดแสดงและสาธิตการทำอาหารไทย “EAT ! Vancouver 2014” Cannada

           

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงและสาธิตการทำอาหารไทย เผยแพร่เอกลักษณ์ประจำชาติ ในงาน “EAT ! Vancouver 2014” รวมถึงจัดการสอนแกะสลักผักผลไม้ให้แก่คณะทูตานุทูต และชาวไทย ณ เมืองแวนคูเวอร์ เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา ตามคำเชิญของคุณ สุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ประจำนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557

โดยมี อาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

     

10342414_635304833212221_2350747995018915507_n

About fs_admin

fs_admin