โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ“

การเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับนักเรียนระหว่างศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
กับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ
โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ“
ณ โรงเรียนบางตะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

สนับสนุนโดย สำนักงานเขตธุรกิจสาขา-ตรัง (ภาคใต้) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
และทีมครูอาสาสมัคร จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

About fs_admin

fs_admin