Abstract – FSI Project

Abstract – FSI Project

โครงการพิเศษ ออ. ปี 2559
ทดลอง 
- การผลิตข้าวเหนียวนึ่งแช่แย็นเพื่อร้านอาหาร (บทคัดย่อ)
- การผลิตครีมชีสเพื่อธุรกิจร้านเบเกอรี (บทคัดย่อ)
- การผลิตมาคาร์โพนชีสเพื่อธุรกิจร้านเบเกอรี (บทคัดย่อ)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากถั่วเหลืองเพื่อธุรกิจขนาดย่อม (บทคัดย่อ)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมเปี๊ยเพื่อธุรกิจขนาดย่อม (บทคัดย่อ)
- การใช้แป้งข้าวสังข์หยดทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในขนมวอฟเฟิล (บทคัดย่อ)
- การใช้ผงถั่วทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์บราวนี่ (บทคัดย่อ) 
- การใช้ผงฟักทองทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด (บทคัดย่อ)
- การใช้ผงเผือกปาดทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์คุกกี้กด (บทคัดย่อ)
- การใช้มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักแทนสารให้ความคงตัวในไอศกรีมซอร์เบทมัลเบอรี (บทคัดย่อ)
- การใช้โอคาราทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์สโตรปวาฟเฟิล (บทคัดย่อ)
- กัมมี่เยลลี่ลองกอง (บทคัดย่อ)
- ขนมเทียนแบบแท่งพร้อมบริโภค (บทคัดย่อ)
- เค้กโรลฟักข้าว (บทคัดย่อ)
- ชาจากใบยอดอ่อนมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมใบหญ้าหวาน (บทคัดย่อ)
- ซอร์เบทน้ำตาลโตนด (บทคัดย่อ)
- ซอสผัดปรุงรสอเนกประสงค์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร (บทคัดย่อ)
- ใบผักหวานบ้านแผ่นอบกรอบปรุงรส (บทคัดย่อ)
- ใบผักเหลียงแผ่นอบกรอบปรุงรส (บทคัดย่อ)
- น้ำตาลโตนดพร้อมดื่มผสมวุ้นสวรรค์ (บทคัดย่อ)
- น้ำเชื่อมกระเจี๊ยบแดง (บทคัดย่อ)
- เยลลี่พร้อมดื่มน้ำตาลโตนด (บทคัดย่อ)
- วุ้นสวรรค์น้ำตาลโตนด (บทคัดย่อ)
- ไอศกรีมนมเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว (บทคัดย่อ)
- ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเยื่อเปลือกแก้วมังกร (บทคัดย่อ)
สำรวจ
- การตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภค บริเวณตลาดสดดอนพรหม อำเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี (บทคัดย่อ)
- การตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรีของนักศึกษา ทคศ. มทร.พระนคร (บทคัดย่อ) 
- การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดตกแต่งจานอาหารประเภทพาสต้าของร้านเดอะคอฟฟี่ คลับ สาขาริเวอร์ไซต์ พลาซ่า (บทคัดย่อ)
- ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการร้านแมคโดนัลด์ สาขาบิ๊กซีราชดำริ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P's (บทคัดย่อ)
- ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการร้าน เอ็น แอนด์ บี แพนเค้ก สาขาอิมพิเรียลเวิลล์สำโรงโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P's (บทคัดย่อ)
- พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ด้านอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ทคศ. มทร.พรนคร (บทคัดย่อ)
- ทัศนคติที่มีผลต่ออาชีพการขึ้นตาลของวัยรุ่นในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (บทคัดย่อ)
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่อการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา ทคศ. มทร.พระนคร (บทคัดย่อ)
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการอาหารโต๊ะจีนของผู้ประกอบการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษาร้านจุ่งโภชนา (บทคัดย่อ) 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการกาแฟสดของภัตตาคารเยลโล ออร์คิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) (บทคัดย่อ) 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน (บทคัดย่อ) 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมะเขือเทศพร้อมดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (บทคัดย่อ)
- ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารริมทางของผู้บริโภค กรณีศึกษา : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าต๋อย ณ ตลาดจตุจักร (บทคัดย่อ)
- แรงจูงใจของพนักงานร้านสเวเซ่นส์ในเขตบางแค (บทคัดย่อ)


 

About the Author

fs_admin