ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารไทยภาคฤดูร้อน

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มีธุรกิจในเครือเกี่ยวกับธุรกิจประเภทอาหาร ในนาม Orchid ซึ่งประกอบกิจการ ณ เมืองเลคทาโฮ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร จัดส่ง นักศึกษา จำนวน 6 คนและอาจารย์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ เมืองเลคทาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

 

About