ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMER ONE

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

              ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

              รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

              https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25570102__df6282ca-1522-4b12-b5ed-f9fde51fcc96_.pdf

About fs_admin

fs_admin