สสท.ขอแจ้งปิดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค.57 เนื่องจากจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระนอง

 

สสท.ขอแจ้งปิดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค.57

เนื่องจากจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระนอง

 

รายละเอียดตามลิงค์ด้างล่างนี้

https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25570106__76b15614-d24b-42bd-a249-79f833dfaa62_.pdf

About fs_admin

fs_admin