กำหนดการเรียนการสอนชดเชยเนื่องจากประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ 13-15 ม.ค. 57

กำหนดการเรียนการสอนชดเชยเนื่องจากประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ 13-15 ม.ค. 57

รายละเอียดตามลิงค์ด้างล่างนี้

http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25570110__6dc430cb-9b78-44fa-8a58-d0d40b9831bd_.pdf

 

About fs_admin

fs_admin