แสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ ช้างเจิม (กอล์ฟ) ที่ได้รับทุนจากสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร

แสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ ช้างเจิม (กอล์ฟ) นศ.ออ. 56 ปออ. 2

ที่ได้เข้ารับทุนจากสมาคมศิษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 นี้ ณ หอประชุม D-Hall

 

 

About fs_admin

fs_admin