กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2557

 

About fs_admin

fs_admin