ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์ปรัชญา แพมงคล ได้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์ปรัชญา แพมงคล

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ได้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2556 และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2557

 

 

 

About fs_admin

fs_admin