กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญงานกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์ เงินรางวัล 5000 บาท

กพศ.ขอประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญสำหรับงานกีฬามหาวิทยาลัยฯ (9 คณะ) ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์

เงินรางวัล 5000 บาท

ความยาวคำขวัญ 20 พยางค์  ส่งได้คนละ 3 คำขวัญ

หมายเหตุ นศ.ออ. สามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ทาง

– ข้อความ (Message) facebook กองพัฒนานักศึกษา http://www.facebook.com/DSD.Rmutp

ตามเอกสารดังแนบ

https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25570114__81a0abdd-6d51-48bf-affa-e32678eaefe7_.pdf

About fs_admin

fs_admin