แสดงความยินดีกับ นายธนารักษ์ คำโท (โบ๊ต) นศ.ออ. 56 ปออ. 2 ที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญพระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

แสดงความยินดีกับ นายธนารักษ์  คำโท (โบ๊ต) นศ.ออ. 56 ปออ. 2 ที่ได้รับรางวับการประกวดคำขวัญ ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 "พระนครเกมส์" คือ "กีฬาสร้างคน 9 ราชมงคลสร้างสัมพันธ์ ก้าวทัน AEC"  จาก 72 สำนวน ของนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ส่งเข้าประกวด และตัดสินโดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   Tweet Pin It

แสดงความยินดีกับ นายธนารักษ์  คำโท (โบ๊ต) นศ.ออ. 56 ปออ. 2

ที่ได้รับรางวับการประกวดคำขวัญ ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

"พระนครเกมส์" คือ "กีฬาสร้างคน 9 ราชมงคลสร้างสัมพันธ์ ก้าวทัน AEC" 

จาก 72 สำนวน ของนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ส่งเข้าประกวด และตัดสินโดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

About fs_admin

fs_admin