วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ขอสนับสนุนนักศึกษา ออ. ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนในวันมาฆบูชา (วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557)

 

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ขอสนับสนุนนักศึกษา ออ. ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ในวันพุธที่ 12 ก.พ.57 เวลา 9.00-10.00 น. ณ บริเวณพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25570204__a6f7ab10-8b87-48b2-a2b6-9dbc20313745_.pdf

 

About fs_admin

fs_admin