ตารางการฝึกอบรม ชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย เชฟ ชลธี สีหะอำไพ

ตารางการฝึกอบรม ชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โดย เชฟ ชลธี สีหะอำไพ
วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง

ตารางการฝึกอบรม ชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

 

About fs_admin

fs_admin