ด่วน! นักศึกษา ออ. ทุกคน โปรดกรอกแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์”

นักศึกษา ออ. ทุกคน โปรดกรอกแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
"อัตลักษณ์และเอกลักษณ์" 
ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 
http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/?do=student

About fs_admin

fs_admin