แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา 56 ปออ.1,2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์จากการบูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ในโครงการค่ายรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา 56 ปออ.1,2 (10 คน)

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์จากการบูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ

ในโครงการค่ายรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

 

 

About fs_admin

fs_admin