สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้ารางวัลอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คว้ารางวัลอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์

ในพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

10150665_1553415928204931_6758669657814976763_n

About fs_admin

fs_admin