นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 คว้าเหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ ในงาน TICC

About fs_admin

fs_admin