ภาพบรรยากาศ การเปิดร้านเบเกอรี่ของนักศึกษา ออ. ในรายวิชาเบเกอรี่ อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์

 

About fs_admin

fs_admin