นักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปี 2556 เข้าศึกษาดูงาน ณ ครัวการบินไทย และ CP ram เมื่อวันพุธที่ 24 ก.พ. 2559

 

ครัวการบินไทย

CP Ram

 

ที่มา : Borboat Tanarak และ I’m Most ขอบคุณมากครับ ลูกศิกษ์ที่น่ารักทั้งสอง

About fs_admin

fs_admin