สุดเจ๋ง!!! อาจารย์ณนนท์ เน้นการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)

สุดเจ๋ง!!! อาจารย์ณนนท์ เน้นการเรียนการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)     ที่มาของภาพ : อาจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์ ก่อนเรียน (Before) เน้นการเรียนที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก่อน เพื่อให้เห็นถึงปัญหา และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ หลังเรียน (After) อาจารย์ผู้สอนใส่หลักการวิธีการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น   Tweet Pin It

สุดเจ๋ง!!! อาจารย์ณนนท์ เน้นการเรียนการสอน

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)

 

13695695_10207019079610818_774652052_n 13695745_10207019080810848_458435868_n

 

ที่มาของภาพ : อาจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์

ก่อนเรียน (Before)

เน้นการเรียนที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก่อน เพื่อให้เห็นถึงปัญหา และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

หลังเรียน (After)

อาจารย์ผู้สอนใส่หลักการวิธีการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 

About fs_admin

fs_admin