ปังๆ กันไป… อ.ณนนท์ สร้างผู้ประกอบการที่ดี ด้วยกลยุทธ์ START UP

✌?ว่าที่ผู้ประกอบการเบเกอรี่ที่ดีในอนาคต✌?️ กิจกรรมการระดมสมองในหัวข้อ “ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเบเกอรี่หรือขนมหวาน” ในรายวิชาเบเกอรี่เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ(Start up) ที่มีหลักการคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะนำไปผนวกกับความรู้ภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 5-15 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ Tweet Pin It
✌?ว่าที่ผู้ประกอบการเบเกอรี่ที่ดีในอนาคต✌?️
กิจกรรมการระดมสมองในหัวข้อ
“ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเบเกอรี่หรือขนมหวาน”
ในรายวิชาเบเกอรี่เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ(Start up) ที่มีหลักการคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ก่อนที่จะนำไปผนวกกับความรู้ภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 5-15
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
received_10207262506136329

About fs_admin

fs_admin