ภาพกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 เครดิตภาพ : Nung Levine ผู้เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 แสดงความสามารถเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการฯ   ผู้เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 ตอบคำถามพิเศษจากคณะกรรมการฯ เพื่อดูวิธีคิดของผู้เข้าร่วมประกวดฯ ช่วงสุดท้ายของการประกวด อำลา Mr. & Miss. Food Service 2015  และ ประกาศผลการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 Tweet Pin It

ภาพกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการตัดสินการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016

เครดิตภาพ : Nung Levine

ผู้เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016

แสดงความสามารถเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการฯ

 

ผู้เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016

ตอบคำถามพิเศษจากคณะกรรมการฯ เพื่อดูวิธีคิดของผู้เข้าร่วมประกวดฯ

ช่วงสุดท้ายของการประกวด

อำลา Mr. & Miss. Food Service 2015  และ

ประกาศผลการประกวด Mr. & Miss. Food Service 2016

About fs_admin

fs_admin