ภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงาน Thailand’s International culinary cup (TICC) 2016

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงาน Thailand’s International culinary cup (TICC) 2016 Tweet Pin It

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงาน Thailand’s International culinary cup (TICC) 2016

About fs_admin

fs_admin