รับทุน ปี 55 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ ทุน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณเกษร สหชัยรุ่งเรือง ประธานบริษัท เอ็มเค วัสดุก่อสร้าง จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

About fs_admin

fs_admin