สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา และห้อง 2206 Tweet Pin It

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา และห้อง 2206

About fs_admin

fs_admin