ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาววรรณษร ทองสุขดี นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการ Amazing phadthai ที่ผ่านมาครับ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาววรรณษร ทองสุขดี นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการ Amazing phadthai ที่ผ่านมาครับ Credit ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์ Tweet Pin It

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาววรรณษร ทองสุขดี
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ในการแข่งขันรายการ Amazing phadthai ที่ผ่านมาครับ

Credit ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์

About fs_admin

fs_admin