สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ยินดีกับ รองชนะเลิศดาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Award 2018

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ยินดีกับ รองชนะเลิศดาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Award 2018 (รางวัลรองชนะเลิศ) นางสาวกุลวดี จันทรวงศ์ไพศาล (ฟรุ๊ตตี้) ที่มาภาพสวยๆ : นพรัตน์ พุ่มศรีอินทร์ Tweet Pin It

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ยินดีกับ รองชนะเลิศดาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Award 2018 (รางวัลรองชนะเลิศ)

นางสาวกุลวดี จันทรวงศ์ไพศาล (ฟรุ๊ตตี้)

ที่มาภาพสวยๆ : นพรัตน์ พุ่มศรีอินทร์

About fs_admin

fs_admin