กิจกรรมงานประกวดดาว เดือน ดาวเทียม สาขาวิชาอุสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรมศาสตร์

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมงานประกวดดาว เดือน ดาวเทียม สาขาวิชาอุสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 1201
มาส่งกำลังใจเชียร์แล้วลุ้นไปพร้อมๆกัน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ คณะการประธานนักศึกษา

About fs_admin

fs_admin