กิจกรรมนำเสนอการปฎิบัติสหกิจศึกษา สาขา ออ. ปี 2560 (พี่สอนน้อง)

::: Post – Coop Learning Activity :::
กิจกรรมนำเสนอการปฎิบัติสหกิจศึกษา สาขา ออ. ปี 2560 (พี่สอนน้อง)

สามารถดาวโหลด powerpoint + แผ่นพับแบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์นี้
http://www.fs.hec.rmutp.ac.th/…/coop-fsi-stud…/coop-porfolio

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ณ ห้องราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เครดิตภาพ : Narusorn Mksl Bua Khanittha Thanapon Diregsin
เครดิตจัดการห้องราชาวดี : น้าเตี้ย กฤษฎา บุญชู และคณะ ขอบคุณมากครับ จัดเก้าอี้ให้เด็กๆ ได้นั่งทำกิจกรรม

About fs_admin

fs_admin