บรรยากาศรับวุฒิบัตรสหกิจศึกษา MK

บรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรสหกิจศึกษา MK ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยมีนักศึกษา สาขาวิชา ออ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมด้วย (วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2555)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About fs_admin

fs_admin