ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (วิชาสัมมนา ปี4 ออ.)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เมื่อเข้าสู่อาเซียน” ของพี่ๆ ปี4 จัดสัมมนา

About fs_admin

fs_admin