ม.ราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ

logoSDU

ม.ราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 4”

ในวันที่ 1-2 ส.ค.56 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 และ ชั้น 2

ดังเอกสารแนบ : https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25560508__fc139ca7-505a-433a-9160-806ce96bad62_.pdf

About fs_admin

fs_admin