สาขาวิชา ออ. ภูมิใจที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชา ออ. ภูมิใจที่นักศึกษาในสาขาฯ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างพร้อมเพรียงกัน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=479417775467595&set=a.479417698800936.1073741881.100001981309222&type=1&theater

About fs_admin

fs_admin