ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการฯ

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 32 และทำหน้าที่ Supervisor

https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25560613__63a321b1-64ef-4b71-9152-9f68210bedc3_.pdf

About fs_admin

fs_admin