ด่วน! ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ตอบแบบสอบถาม เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุด โดยใช้ LibQUAL+

ด่วน! ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ตอบแบบสอบถาม เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุด โดยใช้ LibQUAL+

โดยเข้าสู่เว็บไซต์นี้เพื่อกรอกแบบสอบถาม –>> http://libapp.rmutp.ac.th/libqual

คลิกเพื่อเข้าดูรายละเอียด https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25560620__09ca3c8c-a954-4773-86da-aba2f8ef696d_.pdf

About fs_admin

fs_admin