แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับ นศ.ออ. ปี 2552)

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับ นศ.ออ. ปี 2552)

วันซ้อมย่อยที่คณะ 30 ต.ค. 2556
วันซ้อมย่อยรวม 31 ต.ค. 2556
วันซ้อมใหญ่ ที่ มทร.ธัญบุรี 4 พ.ย. 2556

คลิกดูรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25560903__ba3484bc-dd4e-4831-90d8-5f92f6419f9f_.pdf

About fs_admin

fs_admin