ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Let’s explore on tour โดย บริษัท JOB DB ประเทศไทย จำกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Let’s explore on tour โดย บริษัท JOB DB ประเทศไทย จำกัด

ในวันที่ 10 ก.ย. 2556 นี้

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรม (ศูนย์เทเวศร์)

คลิกดูรายละเอียดข้างล่างนี้
https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25560902__6d4494c7-bd44-4065-b3b2-b1a5c7431626_.pdf

About fs_admin

fs_admin