สาขา ออ.ร่วมแสดงผลงาน ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2559 ณ กระทรวงแรงงาน วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

 

 สาขา ออ.ร่วมแสดงผลงาน ในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2559 ณ กระทรวงแรงงาน วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 

About fs_admin

fs_admin