ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และไหว้ครู สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปี 2559

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และไหว้ครู สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา และห้อง 2202 ที่มาภาพ : นฤศร  มังกรศิลา ที่มาภาพ ไหว้ครูสาขา ออ. : Bua Khanittha Tweet Pin It

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และไหว้ครู สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา และห้อง 2202

ที่มาภาพ : นฤศร  มังกรศิลา

ที่มาภาพ ไหว้ครูสาขา ออ. : Bua Khanittha

About fs_admin

fs_admin