ภาพบรรยากาศ : การประชุมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560

ภาพบรรยากาศ :

การประชุมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560  เวลา 10.30 น.

ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

About fs_admin

fs_admin