สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายมุน แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae –In) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) เมื่อ 2 กันยายน 2562

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี ตึก ภักดีบดินทร์ และจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย

โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมแสดงผลงานการแกะสลักผักผลไม้ งานดอกไม้สด และขนมไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
#โชติเวช
#RMUTP

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

About fs_admin

fs_admin